skip to Main Content

Veiligheid op het werk

U wilt gevaarlijke situaties op de werkvloer voorkomen door de juiste preventieve maatregelen te nemen. Voldoet uw bedrijf aan de Arbowet- en regelgeving? ArboCom helpt u graag.

arbocom-header

Beperk de risico’s

Gemiddeld zijn medewerkers 35 uur per week op het werk, in een bedrijfsomgeving die mogelijk de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Denk aan risicofactoren zoals het werken met vluchtige stoffen en zware apparatuur of een ongemerkt verkeerde zithouding of stress. Ook in de automotive- en carrosseriebranche willen én moeten werkgevers er alles aan doen om de risico’s voor medewerkers te beperken. Dus door optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Hoe zit het met uw arbobeleid?

EHBA – Eerste Hulp Bij Arbo

Voldoet u aan de Arbowet? Heeft u grip op alle arbovraagstukken? Zijn uw medewerkers geschoold?

Maak het uzelf makkelijk met ArboCom, dé professionele partij voor arbobeleid en -uitvoering in de automotive- en carrosseriebranche. Van een verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie -RI&E- met jaarlijkse voortgangsrapportage en plan van aanpak tot verplichte, praktische arbocursussen voor medewerkers.