Ga naar hoofdinhoud

RI&E pakketten

Uw bedrijf is verplicht een jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren; de basis van uw arbobeleid. 

De RI&E is in de kern niet meer dan een lijst met mogelijke risico’s die zich in uw bedrijf kunnen voordoen. Om de juiste (preventieve) maatregelen te nemen is een actuele inventarisatie essentieel. Op basis van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met concrete afspraken; wie doet wat, en wanneer?

De RI&E en het PvA moeten ertoe leiden dat de risico’s in uw bedrijf worden verkleind en de werkomgeving voor uw mensen veiliger wordt.

Gratis 2 BHV cursussen bij uw RI&E Totaal!

Wilt u meer weten over deze actie? neem contact op voor meer informatie.

ArboCom Basis
€1195,-Duur: 1 dagdeel
 •   Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
 •   Plan van aanpak (PvA)
 •   Opstellen bedrijfsnoodplan
 •   Register gevaarlijke stoffen
 •  Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen obv MAC-waarden
 •   Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medew.)
 •   Ontruimingsoefening (live en theorie)
 •   Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijk
 •   Informatie gericht op preventie (voorkomen)
 •   Les op eigen locatie
 •   Opleiden Preventiemedewerker
 •   BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie)
 •   Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED)
 •   Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 •   Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140)
ArboCom Totaal
€1795,-Duur: 1 dag
 •   Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
 •   Plan van aanpak (PvA)
 •   Opstellen bedrijfsnoodplan
 •   Register gevaarlijke stoffen
 •   Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen obv MAC-waarden
 •   Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medew.)
 •   Ontruimingsoefening (live en theorie)
 •   Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijk
 •   Informatie gericht op preventie (voorkomen)
 •   Les op eigen locatie
 •   Opleiden Preventiemedewerker
 •   2 x BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie)
 •   Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED)
 •   Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 •   Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140)

Heeft u interesse in onze RI&E pakketten?

U kunt ArboCom inschakelen om, samen met uw medewerkers, de RI&E op locatie uit te voeren. Wilt u meer weten over onze pakketten en mogelijkheden? Wij denken graag met u mee.