Skip to main content

Privacy verklaring

FHData, Keplerstraat 3, 1704 SJ, te Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
FHData, Keplerstraat 3, 1704 SJ, Heerhugowaard, 072-5622407, info@fhdata.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FHData heeft persoonsgegevens overgedragen gekregen van de cursist of van de werkgever van de cursist, in het kader van het (POP) Persoonlijke Opleidingsplan.

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn:

 • Achternaam,
 • Voorletter,
 • Voornaam,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Geboorteplaats
 • Afdeling werkzaam,
 • Functie
 • Verantwoordelijk,
 • Eindverantwoordelijk
 • Inzetbaarheid
 • Datum in en uitdienst.

De Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Vanaf 1 juli 2015 is de scholingsplicht (POP) Persoonlijk opleidingsplan voor werkgevers expliciet vastgelegd in de wet (artikel 611a van boek 7 Burgerlijk Wetboek) Vervolgens bepaalt de wet vanaf 1 juli 2015 expliciet dat de werkgever verplicht is de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn of haar functie. Daarnaast bepaalt de wet in hoeverre de werkgever verplicht is om zorg te dragen voor een betere inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming van de werkgever.
 • Persoonlijk opleidingsplan is gebaseerd met als doelstelling een beschrijving te bewerkstellen inzake opleidingskwalificatie, dit met betrekking tot de eis van branchenormering FOCWA, INNOVAM en automerk erkend autoschadeherstel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Artikel 6 lid 1 b van de AVG
 • Artikel 6 lid 1 c van de AVG

Geautomatiseerde besluitvorming
FHData neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FHData tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FHData bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bewaartermijn wordt gekoppeld aan de Branchevereniging. Branchevereniging geeft vier jaar garantie op alle gerepareerde carrosseriedelen (gerekend vanaf de datum van het schadeherstel)

OmschrijvingBewaartermijnReden
Bewaartermijn4 jaarBranchevereniging geeft vier jaar garantie op alle gerepareerde carrosseriedelen. (gerekend vanaf de datum van het schadeherstel)

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden door FHData geen persoonsgegevens gedeeld met derde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.fhdata.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt en heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij FHData een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens d(ie wij van u beschikken in een computerbestand) naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
info@fhdata.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FHData. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de heer F.J.M. Heineman, via info@fhdata.nl.

Hoe te handelen bij klachten?
FHData wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om, ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.