Skip to main content

Omgaan met gevaarlijke stoffen

€ 425,00 (incl. certificaat, excl. BTW)

"Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling."

Cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

De Arbowet en inspectie SZW stellen eisen als het gaat om het omgaan en werken met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf. Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling. Soms onderschatten ze deze. Wanneer er niet veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot mogelijk langdurig ziekteverzuim.

Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen.

AanmeldenDirect bestellen

Onze werkwijze

In deze praktische cursus komen alle belangrijke aspecten aan bod van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met gevaarlijke en/of risicovolle stoffen. Zo worden ze zich bewust van, en krijgen ze inzicht in, de risico’s op de werkplek. Ze leren blootstellingsrisico’s te bepalen en de risico’s van gevaarlijke stoffen te herkennen.

Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het gebruik van PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) en de MAC (Maximale Aanvaardbare Concentratie) per gevaarlijk product binnen de gestelde werktijd.

AanmeldenDirect bestellen

"De deelnemers leren de risico’s van gevaarlijke stoffen te herkennen."

Cursus informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de Automotive branche (bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven) die in aanraking (kunnen) komen met gevaarlijke stoffen op het werk, maar daar geen specialistische beroepsopleiding voor nodig hebben.

Cursusduur & kosten

1 dag: € 425,00 (incl. certificaat, excl. BTW)

Toets

Door het volgen van deze cursus voldoen werkgevers en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van aantoonbaar voldoende instructie als het gaat om het op een verantwoorde wijze omgaan met gevaarlijke stoffen.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een certificaat Gevaarlijke stoffen. Dit certificaat kan worden toegevoegd aan de bestaande RI&E.

Shop onze artikelen voor uw veiligheid

Bekijk alle artikelen