Ga naar hoofdinhoud

Bedrijfshulpverlener Basis

In de carrosseriebranche liggen zichtbare en onzichtbare gezondheidsgevaren op de loer. Denk bijvoorbeeld aan het werken met gereedschappen, gevaarlijke stoffen, lasdampen en oplosmiddelen. In de Arbowet staat dat iedere onderneming de bedrijfshulpverlening op orde moet hebben. Dat betekent dat er op het werk gecertificeerde medewerkers aanwezig moeten zijn die de taak van bedrijfshulpverlener vervullen.

 • Zijn uw medewerkers in staat om snel in te grijpen bij een calamiteit op de werkvloer?
 • Weten ze wat te doen bij noodsituaties zoals brand, stroomuitval, wateroverlast, een mogelijk gaslek of medische calamiteiten?
 • Zijn het geschoolde bedrijfshulpverleners die met daadkrachtig optreden ‘erger’ kunnen voorkomen?

Programma cursus BHV-basis

Kennis en vaardigheden:

 • basisregels eerste hulp bij ongeval (EHBO)
 • kennis van vitale functies van de mens
 • eerste hulp bij botbreuk
 • handelen bij ernstige bloeding
 • behandelen van een flauwte
 • extra aandacht levensreddende handelingen
 • reanimeren bij hartstilstand (met/zonder gebruik AED)
 • herkennen van verschillende brandwonden en handelen
 • communicatie hulpdienst
 • brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)
 • openen van een deur bij een mogelijke brand
 • verloop van ontruiming tijdens rookontwikkeling
 • alarmeren
 • blusmiddelen bij verschillende branden

Werkwijze

De BHV basiscursus is een combinatie van theorie en praktijk. Van luisteren, denken en doen. Met onze jarenlange ervaring maken we gebruik van realistische en herkenbare bedrijfssituaties. Daarbij is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen. De cursus is actief van opzet en we leggen de nadruk op samenwerking tussen de deelnemers onderling en interactie met de deskundige trainer.

Voor wie
Medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een BHV-certificaat of BHV-draagpas

Cursusduur
1 dag

Kosten
€ 325,00 (incl. certificaat, excl. BTW)

Toets
Deelnemers worden tijdens de training beoordeeld op de uitgevoerde handelingen en theoretische kennis. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op het certificaat Bedrijfshulpverlener Basis.

Certificaat

Het BHV-certificaat heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Bedrijfshulpverleners worden door ArboCom opgeroepen om deel te nemen aan toekomstige herhalingscursussen. Dit om te voorkomen dat het certificaat ongemerkt verloopt.

 

De cursus Bedrijfshulpverlener Basis is speciaal ontwikkeld door de ervaren partijen GMTO, FHData en Duivenvoorden training en techniek.