Skip to main content

BHV Basis

€ 325,00 (incl. certificaat, excl. BTW)

"Zijn uw medewerkers in staat om snel in te grijpen bij een calamiteit op de werkvloer?"

Bedrijfshulpverlener
BHV Basis

In de carrosseriebranche liggen zichtbare en onzichtbare gezondheidsgevaren op de loer. Denk bijvoorbeeld aan het werken met gereedschappen, gevaarlijke stoffen, lasdampen en oplosmiddelen. In de Arbowet staat dat iedere onderneming de bedrijfshulpverlening op orde moet hebben. Dat betekent dat er op het werk gecertificeerde medewerkers aanwezig moeten zijn die de taak van bedrijfshulpverlener vervullen.

Weten uw medewerkers wat te doen bij noodsituaties zoals brand, stroomuitval, wateroverlast, een mogelijk gaslek of medische calamiteiten?

AanmeldenDirect bestellen

Programma cursus BHV-basis

Kennis en vaardigheden die behandelt worden tijdens deze cursus:

Basisregels eerste hulp bij ongeval (EHBO)

Kennis van vitale functies van de mens

Eerste hulp bij botbreuk

Handelen bij ernstige bloeding

Behandelen van een flauwte

Extra aandacht levensreddende handelingen

Reanimeren bij hartstilstand (met/zonder gebruik AED)

Herkennen van verschillende brandwonden en handelen

Communicatie hulpdienst

Brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)

Verloop van ontruiming tijdens rookontwikkeling

Verloop van ontruiming tijdens rookontwikkeling

Alarmeren

Blusmiddelen bij verschillende branden

"Zijn uw medewerkers geschoolde bedrijfshulpverleners die met daadkrachtig optreden erger kunnen voorkomen?"

Onze werkwijze
voor BHV Basis

De BHV basiscursus is een combinatie van theorie en praktijk. Van luisteren, denken en doen. Met onze jarenlange ervaring maken we gebruik van realistische en herkenbare bedrijfssituaties. Daarbij is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen. De cursus is actief van opzet en we leggen de nadruk op samenwerking tussen de deelnemers onderling en interactie met de deskundige trainer.

AanmeldenDirect bestellen

Cursus informatie

Voor wie

Medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een BHV-certificaat of BHV-draagpas

Cursusduur & kosten

1 dag: € 325,00 (incl. certificaat, excl. BTW)

Toets

Deelnemers worden tijdens de training beoordeeld op de uitgevoerde handelingen en theoretische kennis. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op het certificaat Bedrijfshulpverlener Basis.

Certificaat

Het BHV-certificaat heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Bedrijfshulpverleners worden door ArboCom opgeroepen om deel te nemen aan toekomstige herhalingscursussen. Dit om te voorkomen dat het certificaat ongemerkt verloopt.

Shop onze artikelen voor uw veiligheid

Bekijk alle artikelen